Literatuur / Bibliography / Bibliographie

waaraan gerefereerd wordt /

references in the book /

Quellenangabe

 

Aristoteles (ca 340 v.Chr): Generation of Animals. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press; London: William Heinemann Ltd. 1979.

 

Adang, O. (1986). 'Teasing, harassment, provocation the development of quasi-aggressive behaviour in chimpanzees'. Proefschrift. RU Utrecht.

 

Adang, O. (1999), De machtigste chimpansee van Nederland: Leven en dood in een mensapengemeenschap, Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. 

 

Alexander, R. (1989). Evolution of the human psyche. In: P. Mellars; Ch. Stringer (eds.): The human revolution: Behavioural and biological perspectives on the origins of modern humans. 455-513. Edinburgh: Edinburgh University Press.

 

Baerends, G.P. ed. (1971). Ethologie: De biologie van het gedrag. Symposium december 1971, onder auspiciën van de Biologische Raad van de KAW. (1981 heruitgave Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie Wageningen.)

 

Baerends, G.P. (1990). On spontaneity in behaviour, the model (fixed) action pattern and play. In: Netherlands Journal of Zoology 40 (4): 565-584 (1990).

 

Baldwin, J.M. (1897). Social and ethical interpretations in mental development: A study in social psychology. (1913 fifth edition).

 

J.H. van den BERG (1984). Koude rillingen over de rug van Charles Darwin: Metabletisch onderzoek naar de oorzaak van onze verknochtheid aan de afstammingsleer. Nijkerk: Uitgeverij G.F. Callenbach b.v.

 

Berger, P. and Th. Luckmann (1981). 'The social construction of reality. Londen: Penguin Books Ltd.

 

Bernstein, M.P. a.o. (2000). Life's far-flung raw materials. In Scientific American, July 2000

 

Binford, L. 2002. Constructing frames of references: An analytical method for archaeological theorybuilding using ethnographic and environmental data sets.  Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.

 

Biologische Raad van de KNAW (1967). Programmabasis leerplan biologie ten behoeve van het voortgezet onderwijs. Interimrapport van de Studiecommissie van de Biologische Raad der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. December 1967 (23 pp.)

Amsterdam, Klovenierswal 29.

 

Bonner, J.T. (1988). Evolution of complexity by means of Natural Selection. Princeton New Jersey: Princeton University Press.

 

Bosma, H.A.; S. Jackson, eds. (1990). Coping and Self-Concept in Adolescence. Berlin, etc.: Springer-Verlag.

 

Bulhof, I. (1988). Darwins origin of species: Betoverende wetenschap. Een onderzoek naar de relatie tussen literatuur en wetenschap. Baarn. [waar staat het bij mijn boeken?]

 

Busemann, A. (1956). Ist die menschliche Jugend wirklich ein bloßer Entwicklungsprozeß? Die pädagogischen Gezeiten im Ablauf der menschlichen Jugend. In: Arbeiten zur Psychologie, Pädagogik und Heilpädagogik. Freiburg/Schweiz: Universität Freiburg.

 

Carroll, S.B. (1999). Signaalroutes, januari 1999. S.B. Carroll, S.D. Weatherbee, J.A. Langeland: Homeotic genes and the regulation and evolution of insect wing number. Nature, Vol 375, 4 May 1995, 58-61.

 

Benton, M.J. a.o. (2001). Cassell's Atlas of evolution. London: Cassell & Co.

 

Cliteur, P. (1995). Onze verhouding tot de apen: Consequenties van het Darwinisme voor ons mensbeeld en voor de moraal. Rede bij aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Technische Universiteit Delft.

 

Colonna, F. (1616). Dissertatio de Glossoptris. Napels.

 

Conroy, G.C. (1990). Primate evolution. New York, London: Norton & Company.

 

Conway Morris, S. (1998). The crucible of creation: The Burgess Shale and the rise of animals. Oxford: Oxford University Press.

 

Cooley, C. H. (1902). Human nature and the social order. New York: Scribner.

 

Corbey, R. (1988). De mens een dier? Scheler, Plessner en de crisis van het traditionele mensbeeld. Proefschrift KUN.

 

Cox, B., R.J.G. Savage; B. Gardiner; D. Dixon (1988). Macmillan Illustrated Encyclopedia of Dinosaurs and Prehistoric Animals. London: Guild Publishing.

 

Daalder, R.(2003). Baltsen tussen baksteen: Beesten in de stad. Uitgeverij Bas Lubberhuizen.

 

Domasio, A. (1999). The feeling of what happens: Body, emotion and the making of consciousness. London: Vintage Random House.

 

Darwin, Ch.R. (1890). The expressions of the emotions in man and animals. Feeman 1146. (Edited by Francis Darwin). Heruitgave 1989 London: William Pickering.

 

Deacon, T. (1997). The symbolic species: The coevolution of language and the brain. London: Allen Lane The Penguin Press.

 

Descartes, R. (1637). Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérite dans les sciences. Anoniem uitgegeven.

 

Dixon, D.; I. Jenkins; R. Moody; A. Zhuravlev (2001). Cassell's Atlas of evolution. London: Cassell & Co.

 

P.J. Drent; J.M. Koolhaas; M. Verbeek; W. Schouten (xxxx) in de VPRO-productie Noorderlicht. Film getiteld: Karakter; betreffend koolmezen, varkens en muizen.

Jaar? Videoband opzoeken en afdraaien en zien wat er staat..

 

Driesch H. (1906). Die Physiologie der tierischen Form. Wiesbaden: J.F. Bergmann.

 

Driesch H. (1919). Der Begriff der organischen Form. Berlin: Verlag der Gebrüder Borntraeger.

 

Dunbar, R. (1992). Primate social systems. London: Chapman and Hall.

 

Eigen M. (1987). Stufen zum Leben: Die frühe Evolution im Visier der Molecularbiologie. München: R. Piper GmbH & Co. KG.

 

Elias N. (1939). Het civilisatieproces: Sociogenetische en psychogenetische onderzoekingen. Utrecht: AULA Paperback 148, 1987.

 

Erikson, E.H. (1968) Identity; Youth and crisis. New York: W.W. Norton & Company Inc.

 

Freudenthal, H. 1984. Appels en peren/wiskunde en psychologie. Gebundelde opstellen. Apeldoorn: Van Walraven.

 

Gayrard-Valy, Y. 1987. Les fossieles, empreinte des mondes disparus. Paris: Gallimard. Nederlandse uitgave 1991: 'Fossielen'. Unieboek: Houten.

 

Ghadiri, R. (1997). Can protein jump into life? In: Science, 26 april 1997,

pagina’s vinden door in Science te zoeken. Zit hij in mijn hangmappen?

 

Gilmour, J.S.L; J.W. Gregor (1939). Nature, 144:333-334

Griffin D.R. (1984) Animal thinking. Cambridge, Mass. London: Harvard University Press.

 

Groen, J.J. (1990). Tederheidstekort als oorzaak van ziekte. In: A.D. de Groot ; J.P. Kruijt (eds.).Tederheid: Over de gevolgen van tederheidstekort bij mens en dier. p.10-30. Meppel: Boom Pers.

 

Haeckel, E. (1874) Die Gastraeatheorie; die phylogenetische Classification des Tierreichs und die Homologie der Keimblätter. In: Jena: Z. Med. Naturwiss. 8 (1874): 1-55.

 

Haeckel, E. (1875). Die Gastrula und die Eifürchung der Tiere. In: Jena: Z. Med. Naturwiss. 9 (1875): 402-508.

 

Haeckel, E. (1894). Systematische Phylogenie: Entwurf eines natürlichen Systems der Organismen auf Grund ihrer Stammesgeschichte. Bd.1: 1894, Bd. 2: 1896; Bd. 3: 1895.

 

Hall, B.K. (1992). Evolutionary development biology. London: Chapman & Hall.

 

Haudricourt, A.G.; M.J. Brunhes Delamarre (1955) L'homme et la charrue a travers le monde. 1955; 1986. Lyon: La Manufacture.

 

Heer, Fr. (1962). Balans der Middeleeuwen 1100-1350. Amsterdam: J.M. Meulenhoff

 

Huffman, M.A.; R.W. Wrangham (1994). Diversity of medical plant use by chimpanzees in the wild. In: Wrangham R.W., W.C. McGrew, F.B.M. de Waal, P.G. Heltne. 1994 Chimpanzee cultures. Cambridge (Mass.)., London (England), p129-148.

 

Hooff, J.A.R.A.M. van (1970). A component analyses of the structure of social behaviour of a semi-captive chimpanzee group. Experientia, 26, 549-50.

 

Hooff, J.A.R.A.M. van (1973). The Arnhem Zoo chimpanzee consortium: an attempt to create an ecologically and socially acceptable habitat. International Zoo Yearbook, 13, 195-205.

 

Hooff, J.A.R.A.M. van (1994). Understanding chimpanzee understanding. 1994. In: R.W. Wrangham, W.C. McGrew, F.B.M. De Waal, P.G. Heltine (Ed.), Chimpanzee Cultures. 1994. Cambridge, Mass/ London, Eng.: Harvard University Press.

 

Hooff, J.A.R.A.M. van (2002). NOW/Huygenslezing van oktober 2002 'De mens, een primaat net zo 'eigenaardig' als de andere primaten'. Uitgave Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, voorheen ZWO.

 

Jahn, I. (1998). Geschichte der Biologie. Heidelberg und Berlin: Spektrum Akademischer Verlag

 

Johanson, D.C. and B. Edgar. (1996). From Lucy to language. New York: Simon and Schuster.

 

Jonas, H. (1973). Das Prinzip Leben: Anzätze zu einer philosophischen Biologie. Frankfurt am Main (1994): Insel Verlag.

 

Kano, T. (1986). The last Ape; Pygmy chimpanzee behavior and ecology. Stanford U.P. California (1992 vertaling uit het Japans in het Engels).

 

Kaplan, R. D. (2000). The coming anarchy: Shattering the dreams of the post-cold war. New York: Random House.

 

Kauffman, S.A. (1995). At home in the universe: The search for laws of complexity. Oxford University Press, U.S.A. (Published in Penguin Books, 1996. London, etc.).

 

Klein Breteler, W.C.M. (1982). The life stages of four pelagic Copepods (Copepoda: Calanoida), illustrated by a series of photographs. Texel (Netherlands): NIOZ.

 

Kortlandt, A. (1953). Signal, Ausdruck und Begegnung. In: Archives Néerlandaises de Zoologie. Leiden: E.J. Brill (1953 (10) 2e suppl. p.65-78.

 

Kortmulder, K. (1974). On ethology and Human Behaviour. In: Acta Biotheoretica XXIII (2): 55-78. The Hague: Martinus Nijhoff/ Dr W. Junk Publishers.

 

Kortmulder, K. (1983). Playlike behaviour: An essay in speculative ethology. In: Acta Biotheoretica 32: 145-166. The Hague: Martinus Nijhoff/ Dr W. Junk Publishers.

 

Kortmulder, K. (1986). The congener: A negelected area in the study of behaviour. In: Acta Biotheoretica 35: 39-67. The Hague: Martinus Nijhoff/ Dr W. Junk Publishers.

 

Kortmulder, K. (1990). Tederheidsgedrag in zoölogisch perspectief. In: A.D. de Groot & J.P. Kruijt (eds.) Tederheid: Over de gevolgen van tederheidstekort bij mens en dier. Meppel:Boom Pers.

 

Kortmulder, K. & Th. E. Sprey (1990). The connectedness of all that is alive and the grounds of congenership.: beyond a mechamistic interpretation of life. Rivista di Biologia – Biology Forum Vol.83-1 – 1990. Roma (Italia): Edizioni Anicia.

 

Krebs, J.R. en N.B. Davies (1978). Behavioural Ecology: An evolutionary approach. Oxford, etc. (druk 1984).

 

Langeveld, M.J. (1955). Beknopte Theoretische pedagogiek, J.B. Wolters, Groningen.

 

Lawick, H. van (xxxxx) Chimpansees in Gombe River Reservaat, Tanzania. Film …….bellen naar Filminstituut Vondelpark.

 

Levi, C. (1945). Christus kwam niet verder dan Eboli. Utrecht: Het Spectrum, (2000).

 

Lorenz (1973) Konrad LORENZ: Die Rückseite des Spiegels: Versuch einer Naturgeschichte menschlichen Erkennens. München: R.Piper & Co Verlag.

 

Mann, Th. (1924). Der Zauberberg.

 

Malthus, Th.R. (1803). An essay on the principle of population.

 

Marcia, J.E. (1980). Identity in adolescence. In: J. ADELSON, (ed.), Handbook of adolescent psychology. New York: Wiley.

 

Margulis L. (1993). Symbiosis in cell evolution: Microbial communities in the Archean and Proterozoic Eons. New York: W.H. Freeman And Company.

 

Martin, R.D. (1990). Primate origins and evolution: A phylogenetc reconstruction. London, Chapman and Hall.

 

Mayr, E. (1963). Animal species and evolution. Cambridge, Mass.: The Belkap Press of the Harvard University Press.

 

Mayr, E., (1963). Populations, species and evolution (An abridgment of Animal species and evolution). Cambridge, Mass.: The Belkap Press of the Harvard University Press. (6e druk 1977).

 

Mayr, E., (1982). The growth of biological though: Diversity, evolution, and inheritance. Cambridge, Mass.: The Belkap Press of the Harvard University Press.

 

McGrew, W.C., (1992). Chimpanzee material culture: Implications for human evolution.  Cambridge: Cambridge University Press.

 

Mellars, P. en Chr. Stringer, editors (1989) The human revolution. behavioural and biological perspectives in the origin of modern humans. Edinburg University Press.

 

Meulen, M. van der (1993). Zelfbeeld en psychisch functioneren: Een introductie. In: Zelfbeeld en psychisch functioneren. Speciale uitgave van Kind en Adolescent: Tijdschrift voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie. Jg.14, nr.3, augustus 1993, p.115-225. p.115-126.

 

Meulen, M. van der, (1994). Het zelfconcept bij jonge kinderen. In: Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, ortopedagogiek en kinderpsychiatrie 1 (1994-1995). J.D. Bosch, H,A. Bosma; D.N. Oudshoorn; J. Rispens; A. Vyt, (Eds.). p.50-73. Houten/Zavetem 1994: Bohn Stafleu Van Lochem.

 

Meulen, M. van der (1997). Self-references in young children. Content, metadimensions, and puzzlement. Dissertation. 2 juli 1987, Rijksuniversiteit Groningen.

 

Monod J. (1970). Le hasard el la nécessité: Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne. Éditions du Seuil, Paris.

 

Moore, J. (1996). Savanna chimpanzees, referential models and the last common ancestor. In: W. McGrew, E.F. Marchant and T. Nishida (eds.), Great Ape Societies. Cambridge: Cambridge University Press, 275-92.

 

Morin, Ph. A. a.o. (1994). Science 265: 1193-1201. Kin selection, social structure, gene flow, and the evolution of chimpanzee.

 

Nature-redactie, (2003). Time to unite Islam and science. Nature Vol.422, 13 maart 2003, p99.

 

Nishida, T., 1994. Review of recent findings on Mahale chimpanzees: Implications and future directions In: Wrangham R.W., W.C. McGrew, F.B.M. de Waal, P.G. Heltne. 1994 Chimpanzee cultures. Cambridge (Mass.)., London (England), p373-396.

 

Nielsen C. (1995). Animal evolution: Interrelationships of the living phyla. Oxford: Oxford U.P.

 

Oosterwegel, A. (1991). The organisation of the self-system: Development changes in childhood and adolescence. Proefschrift. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

 

Oosterwegel, A. (1993). Zelfconceptie, zelfwaardering en competentiebeleving: de perceptie van een onderzoeker. In: Zelfbeeld en psychisch functioneren. Speciale uitgave van Kind en Adolescent: Tijdschrift voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie. Jg.14, nr.3, augustus 1993, p.115-225. p.205-214.

 

Oosterwegel, A. (1993). Ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 2 (1996-1997). p.184-215. J.D. Bosch, H,A. Bosma; D.N. Oudshoorn†; J. Rispens; A. Vyt, (Eds.). p. 50-73. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

 

Penrose R. (1994). Shadows of the mind: A search of the missing science of consciousness. Oxford: Oxford University Press.

 

Porter, R. (2003). Flesh in the age of reason. London: Penguin.

 

Preuschoft, S. (1995). 'Laughter' and 'Smiling' Macaques: An evolutionary approach. Proefschrift 10 mei 1995, Universiteit van Utrecht.

 

Rawn, J.D. 1989. Biochemistry. International edition. Burlington, North Carolina: Neil Patterson Publishers.

 

Remplein, H. 1958. Die seelische Entwicklung des Menschen im Kindes- und Jugendalter. München: Ernst Reinhardt Verlag.

 

Reybrouck, D. Van, 2000. From primitives to primates. A history of ethnographic and primatological analogie in the study of prehistory. Proefschrift RUL.

 

Rowe, N., 1996. The pictorial guide to the living primates. East Hampton, New York: Pogonias Press.

 

Ruppert, E.E.; R.D. Barnes, 1968. Invertebrate zoology. Sixth edition, 1994. New York, etc.: Saunders College Publishing.

 

Rhys, J., 1964. Wide Sargasso Sea. London: Pinguin book.

 

Schoonhoven, L.M.; C.A.D. de Kort en H. Schooneveld (WU), (1988). De metamorfose van insecten In: Natuur&Techniek, 1988, #4, p262-273.

 

Seiffge-Krenke, I.; E. Olbrich; M. Peters, 1984. Formen der Auseinandersetzung mit bedeutsamen Ereignissen und Perioden des Übergangs im Jugendalter. Ongepubliceerd rapport, Giessen.

 

Sevinga, G., 1988. “Ook al verander je je gedrag, je blijft toch jezelf”. Een onderzoek naar de zelfconceptie van jongeren. Sectie ontwikkelingspsychologie. Afstudeerscriptie RUG.

 

Sijs, N. van der, 2002. Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en hun betekenissen. Uitgeverij L.J. Veen.

 

Stanford, C.B.; H.T. Bunn (Eds.) (2001). Meat-eating and human evolution. Oxford: (Oxford University Press.

 

Stuart, Ch.; T. Stuart, 1996. Africa's vanishing wildlife. London: Swan Hill Press.

 

Theunissen, B.; M.J. Donath (1986) De plaats van de morfologie in de Nederlandse zoölogie, 1880-1940: een terreinverkenning. In: Tijdschrift voor de geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek. 9 (1986), 2. p. 47-67.

 

Thorne, A.G.; M.H. Wolpoff 1992. The multiregional evolution of humans. In: Scientific American 266(4):28-33. IN BEZIT CM (April 1992)

 

Tinbergen e.a., 2000. De onvrije natuur: Verkenningen van natuurlijke grenzen. Utrecht: KNNV Uitgeverij.

 

Tobias, Ph.V. (1995).The communication of the dead: Earliest vestiges of the origine of articulate language. 17E Kroon-voordracht gehouden voor de Sichting Nederlands Museum voor Antropologie en Praehistorie te Amsterdam.

 

Turnbull, C.M., 1972. The Mountain People. New York: Simon & Schuster.

 

Portmann, A. (1956/1959) Zoologie und das neue Bild des Menschen. Biologische Fragmente zu einer Lehre vom Menschen. Hamburg: Rowohlt.

 

Uexküll, J. von, 1933 (1901, 1921). Umwelt und Innenleben der Tiere. Berlin.

 

Vandenbroecke, P. Beeld van de andere, vertoog over het zelf. Over wilden en narren, boeren en bedelaars. Uitgave van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen als Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling van 5 september tot 8 november 1987.

 

Vark, G.N. van (1995). Out of Africa preceded by out of Africa. In: Proceedings congres International de Paleontologia Humana.

 

Vivés, B.J. (1538). 'De anima et vita'. Brugge.

 

Waal, F.B.M. de, 1981. Sociobiologie ter discussie: Evolutionaire wortels van menselijk gedrag. Utrecht/Antwerpen: Bohn, Scheltema & Holkema.

 

Waal, F.B.M.  de, 1989. 'One approach meets with general hostility from screentests specialized in human behavior, the approach of the biologist'.

 

Waddington, C.H., 1967. The basic ideas of biology, In het verslag van het IUBS symposium 1967 (Como-meer) 'Towards a theoretical biology'. Edinburg University Press.

 

Wagner, E. (1930). Insektenzucht in der Schule: Eine Anleitung zu einer Reihe leichter und lohnender Zuchten. Hamburg: Paul Hartung Verlag.

 

Walsh, P.D. et al. Catastrophic ape decline in western equatorial Africa. Nature Vol.42, 10.04.03, p.611-614.

 

Washburn, S.L., ed. (1961). Social life of early man. New York: Wenner-Gren Foundation.

 

Washburn, S.L. (1973) The evolution game. In: Journal of Human Evolution (1973) 2, 557-561.

 

Wemelsfelder, F., 1993, Animal Boredom: Towards an empirical approach of animal subjectivity. Proefschrift RUL.

 

Werff, van der (1985). Identiteitsproblemen: Zelfbeschouwing in de psychologie. Muiderberg: Couthino. 

 

Westerfield. M. (1995) The zebrafish book; a guide for the laboratory use of the zebrafish (Danio rerio). Ongepubliceerde versie.

 

Whishaw, Ian en Douglas Wallace. About autobiographic memory. In: Behavioural Brain Research, January 2003.

 

Wijk, N. van (1912, 1929). Franck's Etymologisch Woordenboek der Nederlandse taal.

's Gravenhage: Martinus Nijhoff.

 

Wilson, E.O. (1975). Sociobiology: The new synthesis. Cambridge, Mass. and London, England: The Belknap Press of Harvard University Press.

 

Wilson, E.O. (1978) On human nature. Cambridge, Mass., London, England: Harvard University.

 

Wilson, E.O. (1998) Consiliance. The unity of knowledge. New York: Alfred A. Knopf.

 

Wrangham, R.W.; W.C.McGrew; F.B.M. de Waal; P.G. Heltne (ed.) (1994). Chimpanzee cultures. Harvard University Press. Cambridge, Mass. and London, England.

 

Wrangham, R.W.; D.Peterson 1996. Demonic males; Apes and the origins of human violence. Boston; New York: Houghton Mifflin Company.

 

Yonge, C.M.; T.E. Thompson 1976. Living marine molluscs. London: Collins.