Een heroriŽntatie op het Nederlandse biologieonderwijs vanuit pedagogisch en ontwikkelingspsychologisch perspectief

PROEVE VAN EEN STUDIE

Cornelis Godefridus Marie van Mierlo

   De Gouden Man van Toos Hagenaars

DE AANLEIDING TOT DE STUDIE

Deze studie is uitgevoerd door een pedagoog, en is bedoeld als een bijdrage aan de pedagogische wetenschap, waarbinnen de onderwijskunde. De studie wil een  ontwerp bieden van een nieuw biologieprogramma voor het primair en het secundair onderwijs.

Uitgangspunt is de waarneming dat adolescente jongens en meisjes een ernstige vraag stellen, een existentiŽle vraag, die momenteel niet door het onderwijs beantwoord wordt. Deze dissertatie wordt geprobeerd de grondslagen aan te geven van een antwoordgevend curriculum.

VOOR WIE IS DEZE SITE?

De site is bedoeld voor personen die:

OVER DEZE WEBSITE

Deze web site versie van het manuscript zal continu verbeterd en uitgebreid worden. Onder het kopje Disclaimer kunt u meer lezen over de toedracht van de studie. U kunt op deze site een samenvatting van ieder hoodstuk lezen, maar ook de hele text van het hoodstuk. Onder Download kunt u de gehele text van het boek binnenhalen, met uitzondering van de tijdbalken. Indien u ook de tijdbalken in uw bezit wilt hebben, inclusief een gebonden versie van het boek, dan kunt u deze bestellen onder Bestel.

IMPLEMENTATIE

Om de studie, die een ontwerp is voor een biologieprogramma in het onderwijs, af te ronden, zal implementatie een erg belangrijke laatste stap zijn. Ik houd de ontwikkelingen van diverse implementaties en die van mijn eigen lesprogramma bij op mijn site www.cornelisvanmierlo.nl.

FORUM

Deze studie zal zeer gebaat zijn met het commentaar van degegen die haar gelezen en overdacht hebben.  Bouwen aan 'de waarheid' zijn wij verschuldigd aan om kennis en inzichten vragende Jongens&Meisjes. Zorgen voor het beschikbaar zijn van adequate antwoorden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de hen voorgaande generatie.

Ik nodig u uit om uw commentaar en ideeŽn achter te laten in het forum. Het forum biedt verder ook plaats voor de onderwijskracht die zijn eigen ervaringen kwijt wil.

Voor mij is van groot belang dat lezers onverbloemd hun mening geven, correcties voorstellen, hķn visie naast of tegenover de mijne stellen.

Cornelis van Mierlo, November 2004.

Inhoud

Website design by www.hvm.com.au