Download

Ik zou graag willen bijhouden wie geinteresseerd is in mijn boek en dus wie het gedownload heeft. Ik vraag u daarom ool vriendelijk om deze informatie in te vullen, voordat u op de downloadpagina terecht komt. Deze informatie zal niet aan derden worden gegeven.

Uw naam:   
Uw emailadres:  
Welke groep beschrijft u het best:   

Anders namelijk:

Hoe kwam u te weten over deze site?
Vriend(in)  
Collega  
Vakblad, namelijk:    
Internet search, namelijk: 
Onderwijsinstelling, namelijk
Anders, namelijk     
 

Zou u het boek met de tijdbalken willen bestellen?

Ja     Nee

  Ik zou graag op de email lijst van Cornelis komen te staan, zodat ik op de hoogte kan worden gehouden van ontwikklingen