Disclaimer

Deze protoversie van een boek geregistreerd door Belastingdienst onder nr 4.413195.1 is per oktober 2004 opgenomen in de faculteitsbibliotheek van de Faculteit der Psychologische, Pedagogische en Sociologische Wetenschappen PPSW van de Rijksuniversiteit Groningen en aldaar te lezen of in te zien, onder nr. 9832004012. De studie is uitgevoerd met medewerking van de hoogleraren Dr. K.B. Koster onderwijskundige, Dr. G.B. Boekschoten zoloog-paleontoloog, Dr. G.N. van Vark paleontoloog humane evolutie, Dr. Hilde Uytterschaut, fysisch antropoloog, allen verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. De studie heeft niet geleid tot een promotie omdat Prof. Boekschoten na lezing van de laatste versie besloot zich terug te trekken; zonder nadere verklaring van zijn besluit. Prof. Koster meende, na eerdere verkaring van zijn volledige instemming met het manuscript, vervolgens hetzelfde te moeten doen. Hij vindt een biologisch expert onmisbaar. De in dit boek beschreven theoretische studie werd afgesloten op 15 september 2004. Deze web site versie zal continu verbeterd en uitgebreid worden.

 

2004 Cornelis G.M. van Mierlo

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit het boek en de teksten op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronich, mechanisch, door fotokopien, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Wel mag er naar deze website gerefereerd worden middels een hyperlink op een website van derden, of door distributie van de hyperlink met andere middelen. Teksten uit het boek en de website die gekopierd of gedownload worden van deze website zijn alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik door de bezoeker van deze website. Auteur, uitgever, website architect (webmaster) en internet provider zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor teksten door bezoekers geplaatst in de publieke delen van de website, zoals het forum. Bezoekers aan het forum dienen zich aan de voorwaarden, zoals hieronder aangegeven, te houden.

 

While the administrators and moderators of this forum will attempt to remove or edit any generally objectionable material as quickly as possible, it is impossible to review every message. Therefore you acknowledge that all posts made to these forums express the views and opinions of the author and not the administrators, moderators or webmaster (except for posts by these people) and hence will not be held liable.

You agree not to post any abusive, obscene, vulgar, slanderous, hateful, threatening, sexually-oriented or any other material that may violate any applicable laws. Doing so may lead to you being immediately and permanently banned (and your service provider being informed). The IP address of all posts is recorded to aid in enforcing these conditions. You agree that the webmaster, administrator and moderators of this forum have the right to remove, edit, move or close any topic at any time should they see fit. As a user you agree to any information you have entered above being stored in a database. While this information will not be disclosed to any third party without your consent the webmaster, administrator and moderators cannot be held responsible for any hacking attempt that may lead to the data being compromised.